Home » Uvod

Uvod

Prisrčno dobrodošel/a na spletni strani naše šolske knjižnice!

Še bolj veseli te bova knjižničarki ob fizičnem obisku knjižnice, seveda, in upava, da boš v tem kraljestvu znanja našel odgovore, ki jih morda iščeš, ali kakšno sproščujoče oz. navdihujoče branje za doma. Prisrčno povabljen/a tudi v našo čitalnico, ki je lahko odlično zatočišče za proste ure ali kvalitetno debato s sošolci. Z novostmi v knjižnici se lahko seznaniš preko družbenih omrežij, informacije o učbenikih za naslednje šolsko leto pa so dosegljive zgoraj desno na tej spletni strani. Tu se najdejo tudi informacije o knjigah, revijah in ostalem, kar si lahko izposodiš pri nas (povezava Iskanje knjig), ter o e-domačih branjih, do katerih lahko prideš z aplikacijo sBiblos … pa o bralni znački, ki je vedno odlična izbira za prosto izbiro DOVID in za širjenje obzorij.

Knjižničarki sva vedno veseli kakšnih dobrih predlogov, kaj bi dijaki v prihodnje še radi (pre)brali, in z veseljem pomagava pri izbiri primerne strokovne literature, ko je potrebno narediti kakšno seminarsko nalogo.

Vabljen/a torej v šolsko knjižnico!

O knjižnici

Knjižnica posreduje gradivo učiteljem in učencem naše šole. Knjižnica podpira vzgojno-izobraževalno delo v šoli ter razvija in dopolnjuje delo, ki teče na podlagi obveznega učnega programa. Profesorje oskrbuje z ustrezno literaturo na njihovem predmetnem področju. Učencem je v pomoč pri obveznem branju, pri iskanju informacij, ki so dostopne tudi preko interneta ter zbiranju gradiva, potrebnega za izdelavo referatov, raziskovalnih in seminarskih nalog. V čitalnici lahko uporabniki prebirajo revije, pregledujejo enciklopedije, uporabljajo slovarje, slovenski pravopis, tujejezične slovnice, na voljo pa so tudi leksikoni.

 


Seznami učbenikov:

Splošna gimnazija

1. letnik   2. letnik   3. letnik   4. letnik

 

Predšolska vzgoja

1. letnik   2. letnik   3. letnik   4. letnik

 


Nekaj informacij iz knjižničnega reda:

  • vpis v knjižnico je brezplačen – rok izposoje je 14 dni,
  • naenkrat si učenec lahko izposodi največ 6 knjig,
  • v knjižnico ni dovoljeno vnašati hrane in pijače,
  • garderobo in torbe je treba odložiti ob vhodu v knjižnico,
  • izgubljene knjige je potrebno nadomestiti z novimi,
  • za poškodovane knjige je treba povrniti stroške popravila.

Več podrobnosti o knjižničnem redu.

 


 

DOGAJA SE