Home » Uvod

Uvod

 

Knjižnica posreduje gradivo učiteljem in učencem naše šole. Knjižnica podpira vzgojno-izobraževalno delo v šoli ter razvija in dopolnjuje delo, ki teče na podlagi obveznega učnega programa. Profesorje oskrbuje z ustrezno literaturo na njihovem predmetnem področju. Učencem je v pomoč pri obveznem branju, pri iskanju informacij, ki so dostopne tudi preko interneta ter zbiranju gradiva, potrebnega za izdelavo referatov, raziskovalnih in seminarskih nalog. V čitalnici lahko uporabniki prebirajo revije, pregledujejo enciklopedije, uporabljajo slovarje, slovenski pravopis, tujejezične slovnice, na voljo pa so tudi leksikoni.

 


Seznami učbenikov:

Naša šola ima učbeniški sklad.

 

Splošna gimnazija

1. letnik   2. letnik   3. letnik   4. letnik

 

Predšolska vzgoja

1. letnik   2. letnik   3. letnik   4. letnik

 


Nekaj informacij iz knjižničnega reda:

  • vpis v knjižnico je brezplačen – rok izposoje je 14 dni,
  • naenkrat si učenec lahko izposodi največ 6 knjig,
  • v knjižnico ni dovoljeno vnašati hrane in pijače,
  • garderobo in torbe je treba odložiti ob vhodu v knjižnico,
  • izgubljene knjige je potrebno nadomestiti z novimi,
  • za poškodovane knjige je treba povrniti stroške popravila.

Več podrobnosti o knjižničnem redu.

 


 

DOGAJA SE